İTÜ Mimarlık Fakültesi 
2016-17 Güz Dönemi
PEM 431E / Yer ve Tasarım Üzerine Deneysel Çalışmalar 
kodlu seçmeli ders

A T M O S F E R L E R
Zamanın Mekanlaşması
Nil Aynalı Eğler
İsmail Eğler

Nasıl bir ders?

“Atmosferler”, öğrencilerin seçtikleri bir mekan ile yoğun ilişkiye geçecekleri, mekana ilişkin kişisel kavrayışlarını oluşturacakları ve mekanda gizli potansiyelleri, bedensel deneyime dayalı bir sanatsal enstalasyon üreterek açığa çıkaracakları bir süreci öngörüyor.

Dönemin ilk yarısı, bu sürecin kavramsal altyapısını oluşturacak derslerden oluşacak. Dönemin ikinci yarısını ise mekan seçimi, kavramsal çerçeve kurma ve öneri oluşturmaya dayalı olan atölye çalışması teşkil edecek.

Dönem sonunda geliştirilen önerilerden birinin seçilerek Yoğunluk sanat inisiyatifi işbirliğiyle sonraki dönemde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Kimler seçmeli?
Mimarlığın mekansal deneyim kurma gücünü önemseyen, mimarlık ve sanat ilişkisini ve bu alandaki kavramsal yaklaşımları merak eden, felsefe ve güncel sanata meraklı, mekan okumaya ilgi duyan ya da kendini bu konularda geliştirmek isteyen öğrenciler.

Kimlere açık? 
İTÜ Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri.
Okul dışından ilgililer yogunluk@yogunluk.org adresine mail atabilir.

Atmosferler // Zamanın Mekanlaşması
Nil Aynalı Eğler / İsmail Eğler
İTÜ Mimarlık Fakültesi 2016-17 Güz Dönemi PEM 431E / Yer ve Tasarım Üzerine Deneysel Çalışmalar / Dönem Sonu Jürisi
Sezgiselliği ön plana alan bir mekansallık anlayışı içinden geliştirilen öneriler Nevzat Sayın, Yeşim Ustaoğlu, Derviş Zaim, Nilüfer Kozikoğlu, Faysal Soysal ve Buşra Tunç ‘tan oluşan bir jüri ile birlikte değerlendirildi. Jüri Studio-x İstanbul’ da gerçekleşti.