Proje tarihî Eyüp Hamamı'nın mekân hafızasını koruyarak onun alışılmış bir hamam müzesi yerine suyun anlamı ve hikâyesini yorumlayan bir su kültürü müzesine çevirmek üzerine kuruludur. Hamam ifade biçimi olarak kadınlar ve erkekler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kadınlar kısmında zamanla orijinal mermer döşemenin kaybolması sonucu açıkta kalmış olan cehennemlik ayaklarının cam döşeme ile görünürlüğü devam ettirilmiş, hamamın soyularak içi gösterilmiştir. Kadınlar kısmı müzenin enformatik kısmını oluşturmaktadır. Erkekler kısmına geçildiğinde ise hamamın mekansal potansiyelleri kullanılarak biçimlendirilmiş ışık, sis ve ses yerleştirmeleriyle ‘su’ ile farklı biçimlerde etkileşime geçildiği, bedensel ilişki kurulduğu kısmını oluşturuyor. Müdahalelerle mekanın hem görülmeyen katmanlarının tecrübe edilmesi hem de alt yapı ölçeğinden çeşmelere, sakalardan şifa taslarına ev ölçeğinde su kültürü ile ilgili seçilmiş bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır.