Not: Yoğunluk sempozyum sürecini başlatan taraf olup Mart 2015 itibariyle yürütücülük görevini MSÜ-AKSAM' a devretmiştir.