KADAR;  Bir atmosferik performans önerisi

Proje Difüzyon, William Shakespeare'in Kral Lear adlı oyunundan hareketle mekansal bir performans projesi üzerine çalışıyor. Projenin oyunculuk, reji ve dramaturji çalışmalarını Proje Difüzyon; mekanın tasarım ve yerleştirme estetiğini, varolan mekanı bağlamsal ve mekanın fiziksel koşullarıyla bir ‘site’ olarak kullanarak mekan kurgusunu oluşturmak ve mekanı zaman içinde deneyimletmek (scenografi) suretiyle, Yoğunluk sanat kolektifi üstleniyor. 

“Kadar” adlı projede, ziyaretçiye performans, çağdaş sanat ve mimari disiplinlerinin arakesitinde görülebilecek mekana özgü, bütünleştirici ve kapsayıcı bir deneyim yaşatılması amaçlanıyor. 

Mekan, homojen bir kap olarak değil, içindekilerden ayrıştırılamayan ve sürekli devinen bir organizma olarak görülüyor. Bu organizmada oyuncuların mekan içindeki devinim ve eylemleri, ziyaretçilerin tepkileri ve bizzat orada bulunma halleri, mevcudiyetleri, günün saati ve iklim eşit derecede önemli birer bileşen haline geliyor.

İki inisiyatif olarak projenin mekansal nitelikler yönünden gerektirdiği hassasiyet sebebiyle, spesifik mekanı bulana kadar projeyi askıda tuttuk. Uzunca bir sure kendine has bir dolaşım akışı olan, büyükçe merdiven boşluklu, geniş bölmeleri olan, bir kaç katlı bir mekan arayışından sonra (yaklaşık bir buçuk sene) nihayet çeşitli avantajları göz önünde bulundurarak Kuzguncuk İskelesi’nde karar kılındı. Kuzguncuk İskelesi’nin üst katına çıkıldığında binanın orijinal camları ardında bakış açısına parallel olarak uzanan İstanbul Boğazı’nın kuvvetli imgesi, ziyaretçinin önüne seriliyor. Binanın haşmetli balkonuna çıkıldığında ise açık havada bir seyir mümkün oluyor. İstanbul’da böyle merkezi ve etkileyici bir konumda bulunan bu iskele kullanılarak ziyaretçilerin seyir deneyim niteliğini artıracaktır.