İstanbul Bilgi Üniversitesi, santralistanbul Enerji Müzesi 6-21 Mayıs tarihleri arasında altı sanatçı kolektifinin katıldığı “Buradan Nereye?” başlıklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Programı, Derya Yücel koordinatörlüğündeki ART 311-312* kapsamında gerçekleşecek olan “Buradan Nereye?” İstanbul, Ankara ve Mardin’den katılan sanatçı inisiyatiflerinin üretimleri dışında, performanslar, atölye çalışmaları ve söyleşileri de içeren bir etkinlik olarak, santralistanbul Enerji Müzesi’nde 6 Mayıs’ta başlıyor.

6 Mayıs’ta başlayacak olan proje, kolektif ifadelerin paylaşılması, sanat, hayat, gündelik ve güncel konular üzerine anlam arayışı, hafıza kaydı gibi konular etrafında Halı Atölyesi (Gülçin Aksoy), Ha Za Vu Zu, Pelesiyer, Videoist, Yaygara ve Yoğunluk’un katılımıyla gerçekleşecek.

Etkinlik Programı
06 * 21 Mayıs | Sergi
06 * 05 Ha Za Vu Zu | Performans
Boş yere sarfedilen şu küçük enerjiler için ... Transformatör | 18:00
Ağlama | 19:00
07 * 05 Pelesiyer&Yaygara | Buluşma | 14:00
14 * 05 Halı Atölyesi & HaZaVuZu | Buluşma | 14:00
16 * 05 Yoğunluk | “Zamanın Mekanlaşması” Atölyesi 1. Oturum | 11:00
20 * 05 Yoğunluk | “Zamanın Mekanlaşması” Atölyesi 2. Oturum | 11:00
21 * 05Videoist | Video Gösterimi | Buluşma | 14:00
21 * 05Kapanış | 20:00

 

Atölye | Zamanın Mekanlaşması

Bu atölye çalışması, mekan kavramını sorunsallaştırmayı, Yoğunluk’un işlerinin temelini oluşturan mekân kavrayışını tanıtmayı ve mekan ile sanatsallık ilişkisini bu eksende tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Çalışma, 16 ve 20 Mayıs’ta gerçekleşecek iki seanstan oluşuyor. Birinci seans, yukarıda söz edilen teorik altyapının kurulacağı bir tartışma/seminer olarak gerçekleşecek. Bu seanstan önce verilecek kısa metinlerin okunması ve öğrencilerin tartışmaya katılması istenecek. İkinci bölümde ise bu teorik altyapı göz önünde tutularak öğrencilerin santralistanbul kazan dairesi mekanına dair kişisel kavrayışlarını geliştirmeleri, mekanın varoluşsal özellikleri, maddeselliği, atmosferi, hafızası ile ilişki kurarak o mekana dair bir kavramsal çerçeve oluşturmaları ve bu çerçeve dahilinde mekanla bütünleşen sanatsal bir proje (enstalasyon, video, nesne vb.) üretmeleri beklenecek. Sonuç ürünün mekanla bir araya geldiğinde özgün bir mekansallık ortaya çıkarması ve öğrencinin o mekana dair geliştirdiği kişisel kavrayışın ifadesi olması önem taşıyor.

Bu etkinlik, Yoğunluk Sanat İnisiyatifi'nin kurucuları İsmail Eğler, Nil Aynalı Eğler ve Nezih Vargeloğlu tarafından gerçekleştirilecektir.