Mahzen, 140 yıldır karanlık merdivenleri, taş duvarları, iç odaları ile yerin altında yaşıyordu.
Ortasında bir kuyu saklanıyordu. Yerden çıkardığı suyu içinde tutarak, gizlice, kat kat kapakların altında.
Kuyu uyandı.
Kapakları ardı ardına açıldı.
İçindeki su mekana taştı, boşluğu öte dünyaya derinleşti. Kuyu, axis mundiye dönüştü... lki dünyanın da ekseni. Taşan su mekanın yaşlı çeperlerine yayıldı, duvarların şeklini aldı ve durdu. Sonra o da
geriye, öte dünyaya doğru akmaya başladı.
Gaybden gaybe doğru, tek yöne...
Fakat mekanın ekseni iki dünya eksenini tutmadı.
Suyun ortasında, dimdik, bir diyeceği varmışcasına durakaldı.
Öte dünya mekanı, iç odaların duvarına hayal ile yansıdı. Hayalde yer ile gök birleşti.
Su, düşey bir ufuğa büküldü. Devreden dalgalar ufkun iki yanına vurdu. Bir odadan diğerine geçti.
Öte dünya mekanı, merdiven altı odayı bastı.
Tersyüz etti. Bir merdiven ve bir kapı zuhura geldi.
Çıkılamayacak bir merdiven... Geçilemeyccek bir kapı... Bu dünya insanlarını eşikte durdurdu.
Yaşlı mahzenin gizli ruhu canlandı ya da mekanda uyuyan binlerce ruhtan bir tanesi uykusundan uyandı.

Metin ve Küratoryal Çalışma
Nil Aynalı Eğler
Sergi Uygulama
Batu Tarman (Tarman İnşaat)
Şerafettin Şeker
Bünyamin Hayal
Şafak Das
Nezih Vargeloğlu

Grafik Tasarım
İsmail Eğler
Nil Aynalı Eğler

Web Uygulama
Ahmet Eyüp Artır

Mekan Sponsoru

Ana Sponsor

 

Teşekkürler
Gülden Canol
Lale Platin
Sedat Platin
Arzu Uludağ Elazığ
Deniz Vargeloğlu
Onur Tekir
Akif Eyler
Seher Eyler

Mahzen bir kez daha dönüşecek.
İçine girip ona katılanların deneyimlerini kendi hafızasından anlatacak.
Anlattıkça mekanın ruhu çekilecek.
Geriye anlatılanlar kalacak.

Axis Mundi sergisi için bir dökümantasyon denemesi.
Fotoğraf ve video gibi araçlarının mekan deneyimini temsil etmede yetersiz kaldığı noktada, mekana temas eden kişilerin kendi mekan deneyimlerini, bu deneyimin ürettiği çağrışımları ve hisleri aktardığı bu kayıtlar sergiye ilişkin bir hafıza oluşturdu. Serginin son günü mekandaki tüm işler kapatıldı ve bu kayıtlar sergi mekanının ana duvarına yansıtıldı.